Informace o nás

Cílem LDO je rozvíjení schopností dětí vnímat a tvořivě zobrazovat v čase lidské jednání a chování. Rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti.

K znovuobnovení  literárně - dramatického oboru v ZUŠ L.Janáčka došlo ve šk. roce 2007/08. Od tohoto data se v LDO vystřídalo mnoho žáků. V současné době má LDO 30 žáků, kteří jsou zařazeni do několika skupin - Blechy, Smečka, Svačina, Žrouti. Dále jsou žáci vzdělávání i v rámci individuální výuky v předmětu nazvaném - interpretace textu. 

 

 

Naši uživatelé

Chtěli bychom využít i přízpěvky veřejnosti a proto očekáváme Vaše dotazy, připomínky a pochvaly. Jsme napjati........

Naše stránky budeme dále rozšiřovat o zajímavé příspěvky i aktuální informace.